De Petrakerk gesloten De Petrakerk gesloten
Gevolg gevend aan de oproep van het kabinet en de aanbeveling van de PKN heeft het moderamen besloten de Petrakerk te sluiten tot en met 28 april dus inclusief de stille week en Paasmorgen.
  • Op deze Welkom pagina plaatst het pastores team van de wijkgemeenten ZuidWest en de Open Hof elke dag een bericht. Een overdenking, een gedicht of een filmpje op de Kerk Online pagina
  • Op de Kerk Online pagina van deze website kunt u de gefilmde bijdragen en de online viering bekijken. Zie ook Berichten van het pastores team ZuidWest
  • Het jeugdteam heeft een PalmPasen activiteit voorbereid, hier staat alle informatie.
  • Loes Kraan stelt zich voor, lees hier haar introductie, met foto.
Landelijk zijn de diaconieën het "Niet Alleen" initiatief gestart om hulpvragen te kanaliseren, klik op het plaatje voor een hulpvraag:

Meer informatie over Niet Alleen

Jezus houdt geen afstand, Hij is nabij, ook bij lijden en dood, de meditatie van 29 maart door ds René de Reuver, scriba van de PKN.
 
Berichten van het pastoresteam ZuidWest en De Open Hof Berichten van het pastoresteam ZuidWest en De Open Hof
Lieve mensen,
Nu het Coronavirus de gezondheid van steeds meer mensen bedreigt, willen wij, het pastoresteam van onze PGV wijkgemeente ZuidWest,  je laten weten dat we er ook in deze roerige tijden, voor je zijn. We kunnen deze weken niet naar de kerk, de pastorale bezoeken kunnen niet meer zo vanzelfsprekend worden afgelegd. Maar wij hopen je met onze dagelijkse bijdragen te inspireren en te steunen.
Gebruik deze link voor de contactgegevens van de pastores.
Lees meer voor het bericht van 3 april 2020
lees meer »
 
Red een kind Red een kind
Humanitaire hulp aan Afrika wordt door de coronacrisis bitter noodzakelijk, waarschuwt Laurent Bossard van de Oeso. ‘Een land als Mali heeft één beademingsapparaat voor heel het land.’

Geef voor het Corona Noodfonds
 
Collecte alternatief Collecte alternatief
Omdat we in deze periode niet kunnen collecteren zijn de volgende bankrekening beschikbaar als alternatief:
Diaconale collectes: NL 14 RABO 0395 1389 06 
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal
O.v.v. Gift 40-dagenproject 2020 ZuidWest
Kerkelijke collectes: NL 70 RABO 0395 1388 68
Protestantse Gemeente te Veenendaal, o.v.v. collecte
 
Paasgroetenactie Paasgroetenactie
Wilt u meer weten over deze actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Alvast hartelijk dank!
De diaconie.
lees meer »
 
Vastenactie 2020 Vastenactie 2020
Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!
 
Alle vastenactie activiteiten zijn helaas vervallen. De bestelde huispaaskaarsen,  worden nog wel bezorgd. In mededelingen en zondagsbrief blijven we aandacht vragen voor de wekelijkse collectedoelen. U kunt uw, collecte, gift overmaken op: NL 14 RABO 0395 1389 06 o.v.v. Vastenactie ZuidWest 2020